Cách dùng phrasal verb:"Embark on/upon"

Học phrasal verb "như người bản xứ" theo cách dễ nhớ nhất và hướng dẫn để sử dụng đúng và linh hoạt trong phần thi IELTS SPEAKING

· Phrasal Verb

Bên cạnh hay nhầm lẫn về cách dùng các từ na ná nhau như Worry và Concern, IELTS TUTOR còn hướng dẫn thêm cách dùng phrasal verb trong từng hoàn cảnh cụ thể, để giúp thí sinh nâng cao khả năng IELTS SPEAKING một cách nhanh nhất. Ở đây IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phrasal verb:"Embark on"

Cách dùng phrasal verb:"Embark on"

I. embark on sth là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"bắt tay vào làm gì (thường là khó khăn)"

=to start a new project or activity, usually one that will be difficult and will take time

IELTS TUTOR lưu ý:

  • embark on/upon something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new government embarked upon an energetic legislative programme.
  • After leaving college, Lucy embarked on an acting career.(IELTS TUTOR giải thích: Sau khi học xong đại học, Lucy bắt đầu sự nghiệp diễn xuất)

    She's embarking on a new career.(IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đang bắt tay vào một sự nghiệp mới)
  • The company has embarked upon a risky new project. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty này đang bắt đầu một dự án đầy rủi ro)

2. Mang nghĩa"bắt đầu cuộc hành trình"

=to start a journey by ship embark on something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We embarked on a voyage to the Caribbean.
  • They embarked on their trip to America with high hopes(IELTS TUTOR giải thích: Họ bắt đầu chuyến đi đến Mỹ với nhiều hi vọng)

Như vậy, IELTS TUTOR xin tổng hợp lại “embark on" có nghĩa giống “start", thường được sử dụng khi bắt đầu 1 project mới/ career (sự nghiệp) nhiều thử thách và đòi hỏi nhiều thời gian. Ngoài ra còn có nghĩa"bắt đầu cuộc hành trình"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE