Cách dùng "to the fullest/to the full" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "to the fullest/to the full" tiếng anh

Mang nghĩa"trọn vẹn, trân trọng hết mức có thể"

=as much or as well as possible/Something that is done or experienced to the full is done to as great an extent as is possible.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She certainly lives life to the fullest. 
  • This talent he exploited to the fullest. 
  • All possibilities must be explored to the fullest. 
  • It's important that all students develop their abilities to the fullest. 
  • Her patience must have been tested to the fullest.
  • She probably has a good mind, which should be used to the full. 
  • Everyone at the party intended to enjoy themselves to the full.
  • I have learned to live my life to the fullest and to cherish the people I truly love. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã học được cách sống sao cho thật ý nghĩa và hết lòng yêu thương những người thân yêu của mình)
  • My aim is to enjoy life to the full.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0