Cách dùng "so far as + clause" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "so far as + clause" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng "so far as + clause"

Mang nghĩa"theo như cái gì đó, xét về"

=To such an extent that; to the degree that.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In so far as money is concerned, our project will be completely funded by private donations. 
  • So far as I can guess, we should be finished filming by late spring.
  • So far as I see it, that is a good decision. (IELTS TUTOR giải thích: Theo tôi thấy thì đó là một quyết định đúng đắn)
  • In so far as money alone is concerned, I am ready to contribute my share. (IELTS TUTOR giải thích: Chừng nào mà chỉ là vấn đề tiền thì tôi sẽ góp phần của tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc