Cách dùng "reap" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "reap" tiếng anh

I. "reap" vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng "reap"

1. gặt lúa = to cut and collect a grain crop

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Peru's coffee farmers should be smiling because they had reaped record harvests last year. (IELTS TUTOR giải thích: Những người nông dân trồng cà phê ở Peru nên mỉm cười bởi vì họ đã có những vụ mùa bội thu vào năm ngoái)

2. thu hoạch, hưởng = obtain, gain

(to obtain or receive something as a result of your own actions)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to reap laurels (IELTS TUTOR giải thích: công thành danh toại, thắng trận)
  • to reap profit (IELTS TUTOR giải thích: thu lợi; hưởng lợi)
  • They didn’t reap any benefits from that deal.
  • The company is now reaping the rewards of their investment. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty hiện đang hưởng lời từ việc đầu tư của họ)

3. to reap where one has not sown: không làm mà hưởng; ngồi mát ăn bát vàng

4. we reap as we sow: gieo gì gặt nấy; ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK