Cách dùng phrasal verb"lean (something) against/on something" tiếng anh

Học phrasal verb "như người bản xứ" theo cách dễ nhớ nhất và hướng dẫn để sử dụng đúng và linh hoạt trong phần thi IELTS SPEAKING

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách paraphrase cho từ RECOMMEND, IELTS TUTOR còn hướng dẫn thêm cách dùng phrasal verb trong từng hoàn cảnh cụ thể, để giúp em nâng cao khả năng IELTS SPEAKING một cách nhanh nhất.

I. Vì sao nên "HỌC PHRASAL VERB TRONG NGỮ CẢNH"?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • IELTS TUTOR tin rằng khi học phrasal verb trong ngữ cảnh, bạn sẽ hiểu rõ và nhớ phrasal verb đó lâu hơn. Nhờ vậy, lúc đi thi Speaking, bạn sẽ ứng dụng 1 cách linh hoạt và chính xác nhất. Chuyên mục này sẽ sử dụng những phrasal verb thường xuất hiện trong phim ảnh, bài viết của người bản xứ. Cách học này giúp chúng ta tránh tình trạng “học vẹt” hoặc học nhưng không áp dụng đúng. 

II. Cách dùng phrasal verb"lean (something) against/on something"

1. Mang nghĩa"phụ thuộc, dựa vào, nương tựa"

=to depend on someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If you lean on someone or lean upon them, you depend on them for support and encouragement. 
  • She leaned on him to help her to solve her problems.
  • Everybody needs someone to lean on in times of trouble.

2. Mang nghĩa"đe doạ, bắt ai làm gì"

​=to put pressure on someone in order to make them do something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • lean on someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If you lean on someone, you try to influence them, especially by threatening them. 
  • He told us to get stuffed so we leaned on his kid. 
  • Colin was being leaned on by his bankers.
  • If he doesn't pay soon we'll have to lean on him a little. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu nó không sớm trả tiền, chúng ta sẽ phải đe dọa nó một chút)
  • The Prime Minister’s been leaning pretty heavily on her to resign.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK