Cách dùng "out of the ordinary" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "out of the ordinary" tiếng anh

Mang nghĩa"bất thường"

=Something that is out of the ordinary is unusual or different/unusual

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The boy's knowledge was out of the ordinary. 
 • I've noticed nothing out of the ordinary.
 • For the police, the incident was nothing out of the ordinary/did not seem out of the ordinary. 
 • I don't think I did anything out of the ordinary. 
 • We didn't notice anything out of the ordinary. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã không nhận ra bất cứ điều gì khác thường)
 • Nothing is expensive or out of the ordinary. (IELTS TUTOR giải thích: Không cần phải đắt tiền hay quá bất thường đâu)
 • It is not entirely out of the ordinary for job - hunters to turn down offers because the organisation has failed to impress them at the interview. (IELTS TUTOR giải thích: Không phải hoàn toàn bất thường khi những người xin việc từ chối sự tuyển dụng bởi vì công ty đã thất bại trong việc tạo ấn tượng với họ tại buổi phỏng vấn)
 • I'm looking for something a bit out of the ordinary to liven up the living room. 
 • It's our job to always be alert, looking out for things that are out of the ordinary. 
 • If you do notice something out of the ordinary, call the police. 
 • Anything even slightly out of the ordinary worries him.
 • I didn’t notice anything out of the ordinary.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0