Cách dùng "make the most of something/get the most out of something" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "make the most of something/get the most out of something" tiếng anh

Mang nghĩa"tận dụng"

=to gain the greatest possible advantage from something/to take full advantage of something because it may not last long

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Here are a few more ways to get the most out of your travel. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là vài cách nữa để bạn nắm vững được nhiều nhất về chuyến đi du lịch của mình)
  • How to get the most out of your Easter holiday? (IELTS TUTOR giải thích: Làm thế nào để tận hưởng nhiều nhất của kỳ nghỉ Phục sinh của bạn?)
  • We’re only in Paris for a day, so let’s make the most of it. 
  • It's a beautiful day - we should make the most of it. 
  • It so rarely snows, you have to make the most of it when it does. 
  • I wanted to make the most of the time that we had together. 
  • I'd make the most of this weather, if I were you. 
  • I work long hours so when I get some free time, I want to make the most of it.
  •  Your youth won't last forever - make the most of it! 
  • Charming and friendly, she will help you make the most of your visit. advice on how to get the most out of your computer

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0