Cách dùng "In other words" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "In other words" tiếng anh

Mang nghĩa"nói cách khác"

=used for introducing another way of saying or explaining something, especially a more simple way

  • These were people who fought for money – mercenaries, in other words.
  • In other words, we would package the goods offshore.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Nói cách khác, chúng ta sẽ đóng gói tại nước ngoài)
  • He became, in other words, a best friend of mine.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Nói một cách khác, anh ấy trở thành một người bạn tốt nhất của tôi)
  • The mobile library services have been reorganised–in other words, they visit fewer places.
  • to explain it more clearly: He was economical with the truth – in other words, he lied.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0