Cách dùng cụm "in/by virtue of"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng cụm "in/by virtue of"tiếng anh

Mang nghĩa "bởi vì"

=on account of / because of / as a result of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She succeeded by virtue of her tenacity rather than her talent.
  • She's permitted to vote by virtue of her age. (IELTS TUTOR giải thích: Do đủ tuổi nên cô ta được phép đi bầu cử thôi)
  • He got the job by virtue of his superior qualifications. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đạt được công việc đó vì trình độ chuyên môn cao của mình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK