Cách dùng "day in, day out " tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "day in, day out " tiếng anh

Mang nghĩa"ngày qua ngày, ngày này qua ngày khác"

=If you say that something happens day in, day out or day in and day out, you mean that it happens regularly over a long period of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I don't know how they can stand eating the same thing day in day out. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không biết làm sao họ có thể chịu đựng được việc ăn những thứ giống nhau ngày này qua ngày khác)
  •  I used to drink coffee day in, day out.
  • I have to do the same boring jobs day in day out. 
  • I do the same things day in, day out.
  • It’s so boring, eating the same food day in, day out.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0