Cách dùng cụm "of all time" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Hướng dẫn Cách dùng cụm "of all time" tiếng anh

Mang nghĩa "nhất trong mọi thời đại"

=used for talking about someone or something that is better than all other people or things that have existed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the greatest boxer of all time
  • Rain is the greatest weather of all time.(IELTS TUTOR giải thích: Mưa là thời tiết tuyệt nhất mọi lúc)
  • "Apocalypse Now" is the greatest war movie of all time.(IELTS TUTOR giải thích: "Apocalypse Now" là bộ phim về chiến tranh hay nhất của mọi thời đại)
  • He's the greatest athlete of all time, in my book.(IELTS TUTOR giải thích: Theo mình, anh ta là vận động viên vĩ đại nhất của mọi thời đại)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking