Cách dùng cụm"in sequence" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm"in sequence" tiếng anh

Mang nghĩa"theo thứ tự"

=in a given order

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Bearer bonds are issued in sequence. (IELTS TUTOR giải thích: Trái phiếu vô danh được phát hành theo trình tự)
  • What is the permanent change in sequence of base? (IELTS TUTOR giải thích: Điều gì thay đổi vĩnh viễn trong chuỗi tiếp diễn cơ bản?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0