Cách dùng ĐẠI TỪ PHẢN THÂN (Reflexive pronoun) tiếng Anh

· Grammar

Cùng với Giới từTính từ, thì Cách dùng ĐẠI TỪ PHẢN THÂN tiếng Anh là một trong những kiến thức nền quan trọng nhất trong ngữ pháp tiếng anh. Thí sinh cùng với IELTS TUTOR tìm hiểu về vị trí và chức năng của tính từ trong tiếng anh thông qua bài viết này nhé, bên cạnh đó tham khảo thêm Cách học IELTS READING hiệu quả & Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5) luôn nhé

I. Tổng quan về Đại từ - Pronoun

II. Đại từ phản thân (Reflexive pronoun)

Cách dùng ĐẠI TỪ (PRONOUN) tiếng Anh

1. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đại từ phản thân (Reflexive pronoun) là những đại từ được dùng khi 1 người hoặc 1 vật đồng thời là chủ ngữ và tân ngữ của cùng 1 động từ (người/ vật thực hiện hành động cũng là người/ vật chịu/ nhận hành động). 
  • Trong trường hợp này, đại từ phản thân sẽ đóng vai trò làm tân ngữ.

2. Cách dùng đại từ phản thân

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đại từ phản thân (Reflexive pronoun) dùng để diễn đạt chủ ngữ đồng thời là tác nhân gây ra hành động, hoặc dùng diễn đạt tân ngữ đồng thời là tác nhân nhận tác động của hành động đó. 
  • Nó thường đứng ngay sau động từ hoặc giới từ for, to.
Cách dùng đại từ phản thân

3. Các đại từ phản thân

đại từ phản thân

4. Lưu ý về đại từ phản thân

Đại từ phản thân không bao giờ làm chủ ngữ hoặc đại từ nhân xưng tân ngữ trong câu tiếng Anh, nó chỉ có thể làm tân ngữ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tân ngữ trực tiếp/gián tiếp: Jane bought herself a new dress. (Jane tự mua cho mình một chiếc váy mới.)
  • Bổ nghĩa cho giới từ: You must wash the dishes by yourself. (Chính bạn phải rửa những chiếc đĩa này.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0