Cách dùng"all walks of life"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng"all walks of life"tiếng anh

Mang nghĩa"tầng lớp xã hội"

=When people talk about walk(s) of life, they are referring to different types of jobs and different levels of society

IELTS TUTOR lưu ý:

  • walk of life thường dùng ở số nhiều 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • One of the greatest pleasures of this job is meeting people from all walks of life.
  • She has friends from all walks of life.
  • Members of the gym include lawyers, teachers, plumbers, and hairdressers - people from all (different) walks of life.
  • Gardening appeals to people from every walk of life, from bus drivers to company directors. (IELTS TUTOR giải thích: Làm vườn lôi cuốn nhiều người thuộc các ngành nghề trong xã hội từ những người lái xe buýt đến các vị giám đốc công ty)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE