Cách dùng "a breath of fresh air" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "a breath of fresh air" tiếng anh

1. Mang nghĩa"hóng gió"

=a short time that you spend outside

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Let's go out for a breath of fresh air. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta đi ra ngoài cho thoáng cái đi)
  • I want to go for a breath of fresh air. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn đi hóng gió)
  • I went outside for a breath of fresh air.

2. Mang nghĩa"thổi luồng sinh khí mới"

=someone or something that is new, interesting, and exciting

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Another reason for the rise of rap is that it came as a breath of fresh air for audiences who were tiring of mainstream music. 
  • We have listened to pop and rock music for decades; rap is such a new lovely genre
  • He smile is a breath of fresh air in this gloomy office. (IELTS TUTOR giải thích: Nụ cười của cô ấy đã làm cho không khí ảm đạm của cơ quan này tươi mát hẳn lên)
  • Her smile is a breath of fresh air in this gloomy office. (IELTS TUTOR giải thích: Nụ cười của cô ấy là một luồng sinh khí mới làm vui tươi văn phòng u ám này)
  • He feels at this stage of his career he needs a breath of fresh air. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy cảm thấy ở giai đoạn này của sự nghiệp, anh ấy cần một luồng sinh khí mới)
  • Angela's so cheerful and lively - she's like a breath of fresh air when she visits. 
  • The last band was a breath of fresh air in an otherwise boring night of music.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0