"TẤT TẦN TẬT" PHRASAL VERB BẮT ĐẦU BẰNG TỪ DO NÊN HỌC TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng vào IELTS)

· Phrasal Verb

Phrasal Verb - cụm động từ - là một trong những nội dung cần thiết cho tất cả người học và muốn học tốt tiếng Anh. Học Phrasal verb vô cùng quan trọng chúng giúp chúng ta vừa có được vốn từ vựng nói riêng và vừa có có được những động từ tiếng Anh cần thiết nhất giúp người học tiếng Anh làm chủ trong giao tiếp. Sau đây sẽ là danh sách Phrasal Verb bắt đầu bằng từ DO mà bạn nên biết (có thể ứng dụng vào IELTS).

Do away with

Meaning 1: Abolish, get rid of (loại bỏ)

Example: The United Kingdom DID AWAY WITH the death penalty in 1965.

Meaning 2: To kill oneself, someone, or something (giết)

Example: I DID AWAY WITH the informant, boss, don't worry—he'll never talk to the police again.

Meaning 3: To commit suicide (tự sát)

Example: The doctor was afraid that Betty would DO AWAY WITH herself.

Do down

Meaning: Criticize someone or something (chỉ trích)

For example: My son, stop DOING yourself DOWN.

Do over

Meaning 1: Repeat (lặp lại)

Example: OK, we'll DO it OVER, but try to sing the right words this time.

Meaning 2: Beat up (đánh sập)

For example: Her shop was DONE OVER by a Street gang.

Do without

Meaning: Manage without something (làm mà không cần vật gì)

Example: There's no sugar, so you'll have to DO WITHOUT.

Hi vọng danh sách Phrasal verb bắt đầu bằng từ DO ở trên có thể giúp bạn mở mang thêm và tìm được những từ phù hợp với mục đích cuộc hội thoại/ bài viết tiếng anh. Nếu bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận (comment) dưới đây!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking