"TẤT TẦN TẬT" IDIOMS THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP NHẤT BẮT ĐẦU BẰNG N TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng IELTS SPEAKING)

· Idiom

Idiom là những câu/cụm từ được người bản xứ thường xuyên sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Nếu bạn đang có ý định thi IELTS hoặc muốn nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thì nhất định không thể bỏ qua bài viết này. "Sự có mặt" của idiom trong bài giao tiếp (IELTS speaking) là một trong những tiêu chí giúp bạn đạt điểm cao. Ngoài hướng dẫn từ A đến Z về cách học chung của IELTS READING, dưới đây là danh sách những Idioms bắt đầu bằng chữ "N".

Nail-Biter

Meaning: Literally, someone who bites their fingernails, especially due to nervousness or agitation.(kẻ thích ăn móng tay, người hay lo lắng/ bồn chồn)

Example: I was a nail-biter at a young age, and, try as I might, I've never managed to shake the habit completely.

Neck and Neck

Meaning: Extremely close together; at or near an equal level. Usually said of competitors in a race or competition. (sát sao, sát nút)

Example: The two athletes have been neck and neck for this entire race.

Never in a million years

Meaning: Not at any point; under absolutely no circumstances. (không bao giờ)

Example: Never in a million years did I think that I would actually win the lottery!

Nine Times Out of Ten

Meaning: Almost every time (mọi lúc, 9 trên 10 lần)

Example: A: "Do people always pay extra to get the combo meal?" B: "Nine times out of ten."

Nine-to-Five Job

Meaning: A job with standard working hours from 9 AM to 5 PM (or close to that range), Monday to Friday. (công việc tiêu chuẩn, giờ hành chánh)

Example: When I was in college, all I wanted was a steady nine-to-five job that would pay a decent salary.

No Names, No Pack Drill

Meaning: If no names or specific details are mentioned, then no punishment or blame can be administered. (không có thông tin ghi chép thì sẽ không có hình phạt)

Example: There is a group of employees—no names, no pack drills—who figured out a way to manipulate the company's overtime policy.

No Tree Grows to the Sky

Meaning: Growth cannot continue indefinitely (không thể tăng trưởng mãi mãi)

Example: Yes, we’re growing by 30 percent a year now. But it can’t go on forever—no tree grows to the sky

Not Lift a Finger

Meaning: To not do anything at all; to not take any action (không nhấc ngón tay để làm gì)

Example: The government has made it clear that it will not lift a finger to help with the conflict in the region.

Not mince (one's) words

Meaning: To speak very bluntly and directly, without regard to whether one's words may upset someone. (không cân nhắc lời nói, khiến ai đó thất vọng)

Example: Wow, your aunt really does not mince her words. Is my sweatshirt really that ugly?

Not Ready for Prime Time

Meaning: Not yet perfected; inexperienced (chưa hoàn hảo, chưa có kinh nghiệm)

Example: Machine translation has improved for some languages, but for Chinese to English it’s still not ready for prime time.

Nuts and Bolts

Meaning: The most basic, fundamental, or essential aspects of something. (phần cơ bản, thiết yếu)

Example: We came up with a lot of big ideas, but no one addressed the nuts and bolts of how to implement them.

Hi vọng danh sách trên đây sẽ giúp bạn có thêm các idioms để sử dụng trong các bài thi nói cũng như làm phong phú thêm giao tiếp hằng ngày. Hãy để lại bình luận (comment) nếu bạn có thắc mắc.

Áp dụng quy trình từng bước làm một bài IELTS READING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu ở các tuần trước để chắc chắn đạt điểm cao nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK