idiom liên quan đến home / house (nhà ở)

· Idiom

Bên cạnh từ vựng theo từng chủ đề, cũng nên thường xuyên tham khảo thêm Cách học IELTS READING hiệu quả mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước nhé, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu idiom liên quan đến chính phủ (government)

 • There’s no place like home = không đâu bằng nhà 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The holiday was great. Still, there’s no place like home
 • Make yourself at home = tự nhiên như ở nhà
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Make yourself at home. Can I get you a drink?
 • Hit the roof = very angry
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • When I found out Tom crashed my car, I hit the roof 
 • Smoke like a chimney = smoke a lot = hút thuốc
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Jeff smokes like a chimney. I worry about his health 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking