Giải thích phrasal verb: tend towards

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: tend towards IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "tend towards"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"có xu hướng"

=to have one particular quality or feature more than others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Charles tends towards obesity.
 • People tend towards healthier food choices. (IELTS TUTOR giải thích: Người ta có khuynh hướng chọn các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn)
 • Her actions tend towards kindness. (IELTS TUTOR giải thích: Các hành động của cô ấy có chiều hướng về lòng tốt)
 • The weather tends towards unpredictability in spring. (IELTS TUTOR giải thích: Thời tiết có khuynh hướng không thể dự đoán vào mùa xuân)
 • Investors tend towards cautiousness during economic downturns. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà đầu tư có khuynh hướng thận trọng trong thời kỳ suy thoái kinh tế)
 • Children tend towards curiosity. (IELTS TUTOR giải thích: Trẻ con có khuynh hướng tò mò)
 • His speeches tend towards inspiration. (IELTS TUTOR giải thích: Các bài phát biểu của anh ấy có chiều hướng truyền cảm hứng)
 • The conversation tends towards politics at family gatherings. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc trò chuyện thường có chiều hướng đến chính trị trong các buổi tụ họp gia đình)
 • The results tend towards favoring the incumbent candidate. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả có khuynh hướng ủng hộ ứng cử viên đương nhiệm)
 • Teenagers tend towards rebellion as they seek independence. (IELTS TUTOR giải thích: Thanh thiếu niên có khuynh hướng phản đối khi họ tìm kiếm sự độc lập)
 • The company's policies tend towards sustainability. (IELTS TUTOR giải thích: Chính sách của công ty có khuynh hướng về sự bền vững)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0