Giải thích phrasal verb: root for

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: root for IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "root for"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

=If you are rooting for someone, you are giving them your support while they are doing something difficult or trying to defeat another person.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I root for the Lions 'pitcher, Peter.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi ủng hộ Peter, cầu thủ ném bóng của đội "Những con sư tử")
  • I’m sure you’ll win. Everyone’s rooting for you.
  • Good luck, we'll be rooting for you. 
  • It's one of those movies in which you're forced to root for the villain.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0