Giải thích phrasal verb "put yourself out (for somebody)"

· Phrasal Verb

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb "put yourself out (for somebody)"

I. Phrasal verb là gì?

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách dùng phrasal verb trong tiếng anh

II. Giải thích phrasal verb "put yourself out (for somebody)"

put yourself out (for somebody) dốc sức làm gì

(to make a special effort to do something for someone)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Please don't put yourself out on my account (IELTS TUTOR giải thích: Thôi đừng có chịu thiệt thòi vì lợi ích của chúng tôi nữa.)
  • I don't see why you put yourself out for him. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không hiểu tại sao bạn lại tự gây khó khăn cho bản thân vì anh ta chứ)
  • If you want to make friends and get things done, you have to put yourself out to do things for other people - things that require time, energy, and consideration. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu bạn muốn kết bạn và hoàn thành mọi việc, bạn phải khởi xướng làm điều gì đó cho người khác – những thứ đòi hỏi thời gian, sức lực, và khả năng tư duy)

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK