Giải thích phrasal verb: move out

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: move out, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "move out"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"dọn đi khỏi không ở chỗ nào nữa"

=If you move out, you stop living in a particular house or place and go to live somewhere else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The harassment had become too much to tolerate and he decided to move out.
  • They had a huge row and Sally moved out of the house.
  • Do you want to move out? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn muốn chuyển nhà đi phải không?)
  • Her landlord has given her a week to move out. 
  • One hundred and fifty jobs were lost as a result of the company moving out of the area.
  • The house has been sold, and we’re moving out.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0