Giải thích phrasal verb: hype someone up

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: hype someone up, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "hype someone up"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"làm cho ai đó cảm thấy thích thú"

=To hype someone up means to deliberately make them very excited about something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I always feel hyped up before an exam.
  • Everyone at school used to hype each other up about men all the time.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0