Giải thích phrasal verb: eat out

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: eat out, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "eat out"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"ăn ngoài, ăn tiệm"

=to have a meal in a restaurant instead of at home/to eat in a restaurant

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, eat out là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People are spending more on eating out.
  • I'll eat out this afternoon. (IELTS TUTOR giải thích: Trưa nay tôi sẽ đi ăn ở ngoài)
  • Let's eat out, shall we? (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta ra ngoài ăn đi, chịu không?)
  • When I lived in Spain, I used to eat out all the time.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0