Giải thích phrasal verb: cut up

· Phrasal Verb

I. "cut up"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: cut up

1. Mang nghĩa"cắt cái gì ra thành nhiều mảnh"

=If you cut something up, you cut it into several pieces.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He sits in his apartment cutting up magazines. 
  • Halve the tomatoes, then cut them up coarsely
  • Cut up these potatoes. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy cắt mấy củ khoai tây này thành từng miếng)
  • At this stage, your child will need someone to cut up her food for her.

2. Mang nghĩa"chắn ngang, cắt ngang đường"

=If one driver cuts another driver up, the first driver goes too close in front of the second one, for example after passing them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They were crossing from lane to lane, cutting everyone up
  • Did you see the way he cut me up there?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE