Giải thích phrasal verb: change up

· Phrasal Verb

I. "change up"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng phrasal verb: change up

1. Mang nghĩa"sang số (xe...)"

=When you change up, you move the gear lever in the vehicle you are driving in order to use a higher gear.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I accelerated and changed up
  • There is a funny noise every time I change up into third gear. (IELTS TUTOR giải thích:  Có tiếng kêu rất lạ mỗi lần tôi sang số 3)

2. Mang nghĩa"thay đổi cái gì để trở nên tốt hơn"

=If you change up, or change something up, you change, or change that thing, in order to make it better.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I just need to keep the same focus I've had all year. I don't think I need to change up. 
  • The key to an effective walk is to change it up and not go at the same pace the entire time.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE