Giải thích phrasal verb: burn off

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: burn off, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "burn off"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"tiêu đốt năng lượng"

=If someone burns off energy, they use it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This will improve your performance and help you burn off calories.
  • Swimming can help us burn off those unwanted calories. (IELTS TUTOR giải thích: Bơi lội có thể giúp chúng ta đốt cháy lượng calo thừa đó)
  • You should do some exercise to burn off the fat. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên tập thể dục để làm tan mỡ)
  • Stretch and exercise to burn off excess nervous energy. (IELTS TUTOR giải thích: Khởi động và vận động để tiêu đốt năng lượng lo sợ thừa)

2. Mang nghĩa"thiêu đốt"

=To burn off something unwanted means to get rid of it by burning it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The bushfire actually helped to burn off a lot of dead undergrowth

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0