Giải thích phrasal verb: bump up

· Phrasal Verb

I. "bump up"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: bump up

Mang nghĩa"bơm, tăng cái gì đó lên một cách bất ngờ"

=If you bump up an amount, you increase it suddenly, usually by a lot.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The extra cost will bump up the price. 
  • Add pasta to your salads to bump up your fibre intake.
  • Get them to give you a fixed price before you give your name. Otherwise, they might bump it up by a few hundred. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy bảo họ đưa cho anh giá cố định trước khi anh cho họ biết tên. Nếu không họ có thể tăng giá lên vài trăm đấy)
  • He's doing some teaching in the evenings to bump up his income. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy đang làm thêm vài việc dạy học vào buổi tối để tăng thêm thu nhập)
  • It was an editorial decision to bump up the print run to 60. 000 (IELTS TUTOR giải thích:  Đó là quyết định của ban biên tập tăng số lượng ấn phẩm lên đến 60.000)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE