Giải thích phrasal verb: bring back

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: bring back IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "bring back"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"gợi lại (kí ức...)"

=Something that brings back a memory makes you think about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Your article brought back sad memories for me.
  • Do those stories bring back any memories? (IELTS TUTOR giải thích: Những câu chuyện đó có gợi lại ký ức nào không?)
  • Talking about it brought it all back.

2. Mang nghĩa"giới thiệu lại cái gì đó, làm cái gì thịnh hành trở lại"

=When people bring back a practice or fashion that existed at an earlier time, they introduce it again.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A petition to bring back the hit TV show has been signed by 430,000 fans..
  • Should we bring back the birch as a punishment? (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta có nên lại dùng hình phạt roi không?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0