Giải thích idiom "to the point of (doing) something" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "to the point of" tiếng anh

Mang nghĩa "đến mức mà"

​=to a degree that can be described as something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The house is obscured almost to the point of invisibility. (IELTS TUTOR giải thích:  Ngôi nhà bị che khuất gần như đến độ vô hình)
  • Our relationship has deteriorated to the point of open hostility. (IELTS TUTOR giải thích:  Mối quan hệ của chúng tôi đã xấu đi đến mức thù ghét công khai)
  • The effects of mescalin can cause craziness to the point of suicide. (IELTS TUTOR giải thích:  Tác hại của thuốc mescalin có thể là nguyên nhân gây ảo giác dẫn đến tự tử)
  • Her behaviour was strange to the point of being considered unacceptable by her employers. (IELTS TUTOR giải thích:  Thái độ của cô ấy kì lạ tới mức bị ông chủ coi như không thể chấp nhận được)
  • His manner was abrupt to the point of rudeness. (IELTS TUTOR giải thích:  Cử chỉ của anh ta cộc lốc đến mức thô bạo)
  • Peter is polite to the point of obsequiousness. (IELTS TUTOR giải thích:  Peter lịch sự đến mức khúm núm)
  • He was rude to the point of being aggressive.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE