Giải thích idiom: "open your heart / pour out your heart /pour your heart out" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh việc hướng dẫn em rất kĩ cách phân tích đề thi thật IELTS WRITING ngày 5/7/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích idiom: "open your heart / pour out your heart" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích idiom: "open your heart / pour out your heart /pour your heart out"

Mang nghĩa "thổ lộ, tâm sự"

=to tell someone everything that you are thinking about, especially something that has made you unhappy / to tell someone your most private thoughts or feelings

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You may decide to pour out your heart to a friend. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể thổ lộ nỗi lòng mình với một người bạn)
  • At first my boyfriend was incredibly supportive. I'd phone him up and pour out my heart in a way I couldn't to anyone else.
  • I poured my heart out to him and then he told all his friends what I'd said.
  • You can pour out your troubles to me. I won't tell anyone. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể thổ lộ hết phiền muộn với mình. Mình sẽ không nói với ai cả)
  • It's a lot easier to pour out your heart or share what's really on your mind with someone you trust. (IELTS TUTOR giải thích: Thật dễ dàng hơn để thổ lộ tâm tình hay chia sẻ những gì bạn thật sự nghĩ trong đầu với những ai bạn tin tưởng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking