Giải thích idiom "make a name for oneself"

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "make a name for oneself"

Mang nghĩa "tạo dấu ấn riêng, trở nên nổi tiếng"

=If you make a name for yourself or make your name as something, you become well-known for that thing.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I am desperate to make a name for myself (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang tuyệt vọng để tạo dấu ấn riêng của mình)
  • After the accident, he had a name for courage. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy nổi tiếng là dũng cảm sau vụ tai nạn đó)
  • He's made a name for himself as a talented journalist.
  • She was beginning to make a name for herself as a portrait photographer.
  • He made his name with several collections of short stories.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK