Giải thích idiom "full of beans " tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "full of beans " tiếng anh

Mang nghĩa"tràn trề sức sống, nhí nhảnh"

=very lively and full of energy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He seemed to be full of beans today. (IELTS TUTOR giải thích: Hôm nay coi bộ nó nhí nhảnh quá)
  • Peter is certainly full of beans again after his illness. (IELTS TUTOR giải thích: Peter thực sự hồi phục trở lại đầy nghị lực và sức sống sau khi bị ốm)
  • I've never known anyone be so full of beans before breakfast.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK