Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 25: I would be grateful if you could tell me how to download this file from the website.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích đề Many companies nowadays sponsor sport as a way of advertising themselves. Some people think that it is good for the world of sport. Others say there are disadvantages. Discuss both view and give opinion (ĐỀ THI 22/8/2020) HS IELTS TUTOR đạt 6.5 IELTS WRITING, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 25: I would be grateful if you could tell me how to download this file from the website.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 25: I would be grateful if you could tell me how to download this file from the website.

1. Câu hỏi

Question 25: I would be grateful if you could tell me how to download this file from the website.

A. fortunate B. amazed C. thankful D. interested

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  • Đáp án câu 25 là C.
  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Grateful (adj): biết ơn = thankful (adj). >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "thankful" tiếng anh
    • Câu này có nghĩa là Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết cách tải xuống tệp này từ trang web.
    • Các từ còn lại có nghĩa không phù hợp.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK