Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 20: Tony is in a cafe.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 20: Tony is in a cafe.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 20: Tony is in a cafe.

1. Câu hỏi

Question 20: Tony is in a cafe.

- Tony: "Can I have a cup of coffee with ice?"

Waiter: " ................"

A. Don't mention it, please

B. Sure. Wait a minute, please

C. Sorry for saying that

D. It's too hard.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  • Đáp án câu 20 là B.
  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Câu này có nghĩa là Tony đang ở trong một quán cà phê.
    • Các đáp án còn lại là phản hồi không phù hợp với ngữ cảnh.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0