Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 18: ................... she studied hard, she couldn't get a high score.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 18: ................... she studied hard, she couldn't get a high score.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 18: ................... she studied hard, she couldn't get a high score.

1. Câu hỏi

Question 18: ................... she studied hard, she couldn't get a high score.

A. In spite of B. Although C. Despite D. Because of

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

 • Đáp án câu 18 là B.
 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • “Although” (mặc dù) là liên từ dùng để nối hai mệnh đề, diễn tả sự tương phản.
  • Câu này có nghĩa là Mặc dù cô ấy học chăm chỉ, cô ấy không thể đạt điểm cao.
  • Các cụm từ còn lại có cách dùng không phù hợp.
   • In spite of/ Despite/ Because of +V-ing/ Noun, S + V

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0