Cách dùng Pre-determiners (từ chỉ định) tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách dùng Pre-determiners (từ chỉ định) tiếng anh

I. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ chỉ định (pre-determiners) được đặt trước các hạn định từ (determiners) để làm rõ ý hơn

 • Như vậy để hiểu rõ về các từ chỉ định, điều quan trọng cần hiểu kĩ cách dùng của các hạn định từ (determiners)

 • Hạn định từ thường đứng trước các từ chỉ định, hầu hết trong các trường hợp sẽ đứng trước mạo từ đếm được và không đếm được

II. Phân loại

Cách dùng Pre-determiners (từ chỉ định) tiếng anh

1. Multipliers (nhân tử)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She makes twice my annual salary.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây twice là từ chỉ định, ý ở đây là lương của cô ấy thì gấp đôi lương của tôi
 • His hamburger is twice the size of mine.
 •  I check my messages three times every day. 
 • Mom calls me approximately five times a week. 
 • Our group raised ten times the amount needed for the trip.

2. fractions (phân số)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her bus will arrive in half an hour.
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây half là từ chỉ định, ý nói xe buýt thì tới trong vòng 1/2 giờ nữa 
    
 • I ate one-third Sandy's cookies.
   
 • She uses three-fourths her monthly salary for rent and bills.

3. intensifiers (từ nhấn mạnh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ chỉ định này thường dùng để nhấn mạnh cảm xúc (ngạc nhiên, tiêu cực, thất vọng….)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This turned out to be such a beautiful day! (I am very pleased by the day.) 
  • IELTS TUTOR giải thích: such ở đây là từ chỉ định thể hiện là 1 ngày cực đẹp
 • You are such a disappointment. (I am disappointed and surprised by what you did.) 
 • It was quite a nice surprise! (I was very surprised and happy.) 
 • We had quite an experience when we were on vacation. (The experience was surprising and exciting.) 
 • Your mother is rather a nice woman. (I am pleased by your mother.) 
 • It is rather a small ring. (I am slightly disappointed by the sizelarge cat of the ring. What an interesting idea! (I am surprised by your idea.) 
 • What a large cat! (I am surprised by the size of the cat.)

4. Các từ chỉ định khác (all & both)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Both of John's bike tires are flat. 
 • He broke both his arms in the accident. 
 • All her friends came to her graduation. 
 • Did you read all those books?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK