Cách dùng từ PAST trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ PAST trong tiếng anh

1. Past dùng như preposition (giới từ) có nghĩa là "vượt quá"

Nhớ học kĩ vị trí và cách dùng của giới từ trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, vì past là giới từ nên cũng sẽ tuân theo quy tắc của giới từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I live on Station Road, just past the post office (IELTS TUTOR giải thích: đường Station quá post office 1 chút)
 • It's five/ten/a quarter/twenty/twenty-five/half past three 
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Từ past ở đây đóng vai trò là giới từ, ví dụ its five past three tức là 3 giờ quá 5 phút 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Past mang ý nghĩa vượt qua nên sẽ dùng để nói trong GIỜ HƠN nhé!

2. Past dùng như adverb (trạng từ) có nghĩa là "vượt quá"

Nhớ học kĩ vị trí và cách dùng của trạng từ trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, vì past là trạng từ nên cũng sẽ tuân theo quy tắc của trạng từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Three boys went past us on mountain bikes. 
  • Was that Peter who just jogged past in those bright pink shorts?

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK