Cách dùng "in proportion to" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "in proportion to" tiếng anh

Mang nghĩa"tương ứng với cái gì"

=If one thing increases or decreases in proportion to another thing, it increases or decreases to the same degree as that thing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The pressure in the cylinders would go up in proportion to the boiler pressure.
  • Payment must be in proportion to her income. (IELTS TUTOR giải thích: Tiền nộp phải tương ứng với thu nhập của cô ấy)
  • The room is wide in proportion to its height. (IELTS TUTOR giải thích: Căn phòng này rộng tương xứng với chiều cao của nó)
  • Her head is large in proportion to her small frame. (IELTS TUTOR giải thích: Đầu của cô ta lớn so với thân hình của cô ta)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0