Antonym (từ trái nghĩa) của "Substitute"

· Antonym

I. Kiến thức liên quan

II. Từ trái nghĩa của "substitute"

1. Dùng"substitute" như noun

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Dùng"substitute" như verb

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Retain - IELTS TUTOR xét ví dụ: She decided to retain the original instead of substituting it.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN BIỆT "REMAIN & RETAIN" TIẾNG ANH
  • Keep - IELTS TUTOR xét ví dụ: He chose to keep the primary option instead of substituting it.
  • Maintain - IELTS TUTOR xét ví dụ: They wanted to maintain the authenticity of the artifact instead of substituting it.
  • Preserve - IELTS TUTOR xét ví dụ: They decided to preserve the main road instead of substituting it. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ"preserve"tiếng anh

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Tại sao chọn IELTS TUTOR